dr OLGIERD ANNUSEWICZ

dr OLGIERD ANNUSEWICZ – POLITOLOG, KONSULTANT KOMUNIKACJI, TRENER

Konsultant komunikacji i trener umiejętności społecznych. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w szkoleniach z autoprezentacji, prezentacji, wystąpień publicznych i komunikacji, a w szczególności z perswazyjnego użycia języka. Prowadzi także szkolenia z negocjacji i zarządzania ludźmi. Łączy tematykę i doświadczenia z różnych dziedzin realizując autorskie programy szkoleniowe.

Ma doświadczenie w zarządzaniu informacją w sytuacjach kryzysowych w dużych korporacjach, był członkiem Zespołów ds. Kryzysowych. Uczestniczył w projekcie UE Leonardo da Vinci poświęconemu prewencji w sytuacjach kryzysowych w przemyśle i w sytuacji katastrof naturalnych. Przygotowywał szkolenia z komunikacji w sytuacjach kryzysowych dla radnych i pracowników administracji pozarządowej. Autor publikacji z zakresu komunikacji kryzysowej. Wspierał w prowadzeniu komunikacji kryzysowej (zewnętrznej i wewnętrznej) takie przedsiębiorstwa i instytucje jak: Frito Lay Poland, Pepsi Cola General Bottlers Selgros (protest pracowników), PZ Cormay SA, Eltel Networks Group, Torfarm SA, Onyx Polska, Biuro Rzecznika Praw Dziecka Szkolił i doradzał osobom pracującym w organizacjach pozarządowych, politycznych, naukowych oraz biznesowych w tym: Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Frito Lay Poland, Cadbury Wedel, Volvo Polska Samochody Ciężarowe, Bank PEKAO SA, Credit Suisse Life and Pensions, Allianz Polska, ING Bank Śląski, Commercial Union, Zepter International Poland, Abbot Labboratories, FFiL Śnieżka SA., Baker&McKenzie, IT Experts, SI Consulting, Bianor, Netia SA, Polska Telefonia Cyfrowa, Grupa komunikacyjna STAR ONE, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Linie Lotnicze LOT SA. Ma doświadczenie w szkoleniu za granicą w języku angielskim.

Przykładowe tematy szkoleń

SZKOLENIE: KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Cel szkolenia:

 • Uczestnicy zapoznają się z możliwymi systemami zarządzania informacjami w sytuacjach kryzysowych, poznają narzędzia komunikacji kryzysowej oraz będą potrafili przygotować i realizować kryzysowy plan zarządzania informacją.

SZKOLENIE: SZTUKA PREZENTACJI

Cele

 • Opanowanie i doskonalenie umiejętności prezentacji wobec grupy odbiorców (zarówno pojedynczych osób, jak i mniejszych i większych zespołów)
 • Podniesienie umiejętności budowania właściwego wizerunku (swojego i reprezentowanej firmy / instytucji / organizacji) poprzez właściwy wygląd i sposób komunikowania werbalnego i pozawerbalnego

 

Tematyka

 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi, dobór frazeologii i argumentacji
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Posługiwanie się prezentacjami multimedialnymi
 • Prawidłowa konstrukcja slajdów prezentacji
 • Kształtowanie relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą
 • Budowanie spójnego wizerunku
 • Komunikacja niewerbalna (gestykulacja, kontakt wzrokowy, wygląd)

SZKOLENIE: RETORYKA – JAK SKUTECZNIE MÓWIĆ I PRZEKONYWAĆ.

Cele

 • opanowanie i doskonalenie umiejętności dyskutowania z różnymi grupami odbiorców
 • przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejsze formułowanie wypowiedzi perswazyjnych
 • podniesienie umiejętności skutecznego przekonywania do własnych racji

 

Tematyka

 • Prawidłowa konstrukcja wypowiedzi
 • Podstawowe zasady retoryczne
 • Dopasowanie argumentów do audytorium
 • Posługiwanie się słownictwem emocjonalnym
 • Frazeologia w komunikacji interpersonalnej
 • Narzędzia perswazji językowej
 • Warunki skuteczności przekazu o charakterze perswazyjnym

SZKOLENIE: KONTAKTY Z MEDIAMI

Cele

 • Celem warsztatu jest teoretyczne, ale i praktyczne przygotowanie uczestników do kontaktów z mediami,
 • Uczestnicy poznają specyfikę pracy dziennikarzy,
 • Przygotowanie do budowania strategii promocyjnej projektu
 • Omówienie i przećwiczenie praktycznych aspektów realizacji strategii promocyjnej

Tematyka

 • Zawodowe potrzeby dziennikarzy
 • Specyfika różnych rodzajów mediów
 • Rodzaje narzędzi kontaktowania się z mediami
 • Specyfika różnych form wypowiedzi dla mediów
 • Elementy prawa prasowego
Agata Jakóbczak

a.jakobczak@agencjaface.com

tel. 501 301 773

Mariola Berg

m.berg@agencjaface.com

tel. 501 290 533 lub 502 555 570