ROBERT KORZENIOWSKI

Jest pierwszym zawodnikiem w historii polskiego sportu, który zdobył  cztery złote medale na trzech igrzyskach olimpijskich z rzędu. Zdobywał mistrzostwo świata, dwukrotnie mistrzostwo Europy ustanawiając po drodze nowe rekordy.

Promuje szeroko pojęty sport a w szczególności masową lekką atletykę poprzez  amatorskie biegi i chody. Współtworzył Cracovia Maraton i organizował światowej klasy mityng IAAF „Na Rynek marsz” w Krakowie.

Zajmował się reorganizacją struktury sportu w telewizji publicznej i stworzył kanał tematyczny TVP Sport.

Negocjował  zakup praw nadawczych do UEFA EURO 2012 i uruchomił w ramach TVP Sport portal z treściami video  sport.tvp.pl.

Dołączył do zespołu odpowiedzialnego za projekt Corporate Hospitality w UEFA Events znany trakcie UEFA EURO 2012 jako Club Prestige. W październiku 2012 został dyrektorem Biura Ubezpieczeń Rynku Sportu w czołowej polskiej spółce brokerskiej Mentor S.A

Jest Menedżerem projektu ,, Medycyna dla Sportu i Aktywnych” w grupie LUXMED.

Jest członkiem zarządów PZLA i PKOL oraz przewodniczącym Rad Fundacji Sportowa Polska i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

Jak wyglądają wystąpienia?

Wystąpienia mają charakter ok. godzinnej prelekcji  na wybrany temat z uwzględnieniem potrzeb klienta według specyfiakcji celu szkoleniowego np. Słów kluczy nowej strategii firmy, elementów budowy zespołu czy zmian zachodzących w firmie . Wystąpienie może mieć też charakter modelowego wywiadu, power speechu lub pogadanki. Istnieje również formuła z możliwość przejścia do etapu zadawania pytań przez publiczność.

 

Jakie tematy podejmowane są podczas wystąpień?

  1. Od zwycięstwa do mistrzostwa” to bardzo motywacyjny speech przez pryzmat własnej kariery.
  2. „Jak zaprzyjaźnić się z rutyną” studium oswajania codzienności dla niecodziennych osiągnięć
  3. Sport w biznesie i biznes w sporcie” studium zależności dwóch światów walczących o sukces z wykorzystaniem doświadczeń związanych z pracą na menadżerskim stanowisku w korporacji
  4. „Raz piekło i Cztery razy Olimp oraz korporacja” – historia i źródła długodystansowego sukcesu z uwzględnieniem drogi od Barcelony.
  5. Pasja i Dyscyplina” – jak połączyć rygorystyczną pracę z przyjemnością.
  6. „Czysty sukces” – o etyce świata sportu na styku z biznesem.
  7. „Poznać i pokochać siebie” – o poczuciu własnej wartości.

Każde wystąpienie może być poprzedzone krótkim materiałem filmowym które przybliża sylwetkę i obrazuje karierę sportową Roberta Korzeniowskiego.