GÓRSKA WYPRAWA JAKO PROJEKT – HIMALAJE ZARZĄDZANIA

WYKŁAD MOTYWACYJNY

Dr inż. Paweł Michalski –himalaista,  inżynier, doktor nauk ekonomicznych.

Członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej, lider wielu ekspedycji górskich, wytrawny podróżnik.  

Prelekcje / szkolenia / warsztaty / imprezy integracyjne mogę prowadzić zarówno z zagadnień stricte górskich (zdjęcia, filmy, interesujące historie), jak również bardziej merytoryczne z zakresu zarządzania projektami (zarządzanie zespołem, motywacja, ryzyko, leadership etc.) z elementami ekspedycji wysokogórskich – w zależności od preferencji zleceniodawcy. Spotkania mogę również prowadzić w j. angielskim.

Suche piaski pustyń, dzikie plemiona Amazonii, lodowe równiny Antarktydy i ośmiotysięczne szczyty Himalajów, Karakorum. Miejsca, gdzie trzeba swoje umiejętności, doświadczenie dostosowywać każdorazowo do nowej sytuacji, warunków – dać z siebie wszystko by sprostać nowym wyzwaniom. Podobnym środowiskiem jest biznes w obecnych, tak dynamicznie, zmieniających się czasach. Pozycja konkurencyjna, strategia zarządzania procesami biznesowymi, podejście projektowe i motywacja oraz wiele innych obszarów z zakresu zarządzania, logistyki i zarządzania projektami wymaga specyficznego podejścia, aby osiągnąć końcowy sukces.

Paweł Michalski, inżynier, doktor nauk ekonomicznych, ceniony wykładowca akademicki, a jednocześnie członek Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu we wspinaczce wysokogórskiej i lider wielu ekspedycji górskich oraz wytrawny podróżnik, potrafi w niezwykle dostępny i wyrazisty sposób wskazać jak wiele rozwiązań stosowanych w ekstremalnych warunkach ma swoje odniesienie w biznesie.

Interdyscyplinarne doświadczenie akademickie oraz praktyczne – ekspedycyjne, pozwala mu na swobodę poruszania się wśród zagadnień związanych z szeroko pojętym zarządzaniem z elementami psychologii biznesu, jak również dotarcie do słuchacza w sposób bezpośredni i atrakcyjny (slajdy, filmy) poprzez przykłady, studia przypadków oraz historie, które przeżył, niejednokrotnie pod ogromną presją psychiczną i w warunkach zagrożenia życia.

Propozycje bloków tematycznych:

Zespół:

  • Zarządzanie zespołem w ekstremalnych warunkach biznesowych
  • Kierownik vs. Lider?Jak zarządzać zespołem w warunkach ryzyka i stresu?
  • Pozamaterialne czynniki podnoszące poziom motywacji w zespole.
  • Zgodna orkiestra czyli efektywna praca zespołu.

Zarządzanie ryzykiem:

  • Cienka granica między rozsądnym ryzykiem a porażką.
  • Analiza ryzyka w niestandardowych ujęciach.

Zarządzanie projektami:

  • Zarządzanie projektami ekstremalnymi w biznesie.
  • Zarządzanie projektami.

Cele i motywacja:

  • Nie ma marzeń, są cele!
  • Jak motywować zespół, aby zdobyć K2 w biznesie?

Dr inż. Paweł Michalski: Alpinista i himalaista, Członek kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu (wspinaczka wysokogórska) oraz Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego. Zorganizował i brał udział w kilkunastu ekspedycjach w Himalaje i Karakorum. Wspinał się w górach na wszystkich kontynentach. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu w specjalności: zarządzanie projektami, psychologia zarządzania i logistyka (praca: „Logistyka projektu ekspedycyjnego” w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).  Zdobywca czterech ośmiotysięczników (bez używania dodatkowego tlenu i bez korzystania z pomocy tragarzy wysokościowych)  (2012 – Broad Peak (8051 m), 2008 – Gasherbrum II (8035 m), 2007 – Gasherbrum I (8068 m), 2006 – Cho Oyu (8201 m).

Prowadzi wykłady także w j. angielskim.
Występuje również podczas mniej formalnych spotkań (np. imprezy integracyjne w firmach, targi etc.), opowiadając interesujące, niezmiernie dowcipne lub mrożące krew w żyłach historie, które przydarzyły mu się w górach i podczas niezliczonych podróży na wszystkie kontynenty naszego globu.