DR MAGDALENA ZDRENKA-CIAŁKOWSKA

STYMULACJA TWÓRCZEGO MYŚLENIA – warsztaty

Celem warsztatów jest:

 • uruchomienie i rozwijanie potencjału twórczego
 • pobudzenie wyobraźni poznawczej i motywacji do działania
 • rozwijanie oryginalności, giętkości, płynności myślenia (techniki pobudzania)
 • poznanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu generowania oryginalnych pomysłów i rozwiązań (myślenie twórcze)

 

Moduł 1. Fabryka Pomysłów

Cele:

 • poznanie w praktyce technik pobudzających oryginalność, płynność i giętkość umysłu
 • przypomnienie warunków dla myślenia twórczego zespołu i jednostki
 • poznanie ćwiczeń i technik usprawniających pracę w zespole
 • analizowanie ćwiczeń motywacyjnych,
 • skłaniających do działań twórczych
 • mind mapping
 • kreatywne perswazje

 CZAS TRWANIA:  OD 1, 5 DO  5 GODZIN

 

Moduł 2. Twórcze Problemy

Cele:

 • poznanie w praktyce technik pobudzających oryginalność, płynność i giętkość umysłu
 • poznanie technik zwalczających przeszkody i bariery procesu twórczego
 • uruchomienie twórczych metod podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • rozwijanie technik rozwiązywania złożonych problemów, wymagające twórczego podejścia
 • archetypy bohaterów
 • mniej znaczy więcej

 CZAS TRWANIA:  OD 1,5 DO 5 GODZIN

 

Moduł 3.  Kreatywny Copywriting czyli jak pisać, żeby nas czytali

Cele:

 • poznanie w praktyce technik kreatywnego i poprawnego pisania
 • przypomnienie zasad dobrego tekstu
 • analizowanie języka sprzedaży w oparciu o techniki twórcze
 • poznanie pobudzających oryginalność, płynność i giętkość umysłu na podstawie „słownych zabaw”
 • stworzenie szkicu kampanii reklamowej w oparciu o poznanie podczas warsztatów techniki
 • twórczy hazard (story cubes)
 • Storytelling

CZAS TRWANIA:  OD 1,5 DO 5 GODZIN

 

DR MAGDALENA ZDRENKA-CIAŁKOWSKA

 • od 10 lat na uczelniach wyższych prowadzi zajęcia związane z myśleniem lateralnym, stymulacją twórczego myślenia, kreatywnością
 • doktor nauk o sztuce
 • absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Podyplomowego Studium Promocji i Reklamy na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Marketingu Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA) i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
 • wydawca, redaktor magazynu “Madame”
 • właścicielka Vigo Studio